RESAREAS
Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
The Cooperation Network for Research of the Non-European Areas
Navštivte také: Professor Carsten Q. Schneider - The Challenges of Qualitative Comparative Analysis
Navštivte také: Southeast Asia from the Perspective of Humanities & 5th Prague Conference on Southeast Asian Studies Connecting Southeast Asia and the World: Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: prof. Flavie Freidenberg - Komparace politických systémů: Problémy demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Soutěž o nejlepší práci s tematikou společenskovědního výzkumu mimoevropských oblastí – finále vítězů
Navštivte také: prof. David Altman: Stav demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Využití nových technologií v praxi humanitárního pracovníka
Navštivte také: Marnost nad marnost? Možnosti a limity rozvojovej pomoci
Navštivte také: Global Political Economy and Ecology
Navštivte také: Mimo Sever a Jih - Rozumet globalnim nerovnostem a rozmanitosti
Navštivte také: Humanitární kongres Olomouc 2013
Navštivte také: Hrazenou odbornou stáž pro Ph.D. studenty/studentky
Navštivte také: Connecting Southeast Asia and the World:  Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: Reflexe nezápadního politického myšlení
Navštivte také: Provincialising Europe: Postcolonial Theory in Political Science and International Relations
Navštivte také: Arabské revoluce: demokratické výzvy a geopolitické dopady
Navštivte také: Problemas de la democracia en Bolivia, Ecuador y Perú
Navštivte také: How can economic growth work for development of developing countries
Navštivte také: Soutěž o nejlepší studentskou práci
Navštivte také: Soutěže pro mladé vědecké pracovníky s titulem Ph.D
Navštivte také: Zimní škola rozvojové spolupráce
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Asie
Navštivte také: 6th Scientific Conference of Institute of Tropics and Subtropics, 2012
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma LAM
Navštivte také: Rio
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Afrika
Navštivte také: Viva Africa - Call for papers
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Rozvoj a chudoba
Navštivte také: Instability in Southeast Asia
Navštivte také: CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE STUDENTSKÝCH PRACÍ - V OBORECH AFRICKÁ A LATINSKOAMERICKÁ STUDIA
Navštivte také: Professor Joanne Sharp - The challenges of participatory research
Navštivte také: Listopadový afrikanistický týden

Jihočínské moře – Mare Nostrum Sinensis?

Datum události:9. 11. 2012 8:00:00
Konec události:9. 11. 2012 18:00:00

 

Jihočínské moře – Mare Nostrum Sinensis?

 

Datum: 9. listopadu 2012

 

Místo konání:  Metropolitní univerzita Praha

 

Jednací jazyk: anglický

 

Poté, co se v roce 1969 potvrdilo, že se v Jihočínském moři nacházejí značné zásoby ropy a zemního plynu, se toto polouzavřené moře stalo dalším neuralgickým bodem ve vztazích ČLR a států ASEAN, protože v sázce je opravdu hodně: nejen zmiňované nerostné bohatství, ale i právo rybolovu a otázka kontroly stále důležitějších dopravních a obchodních tepen, jež jsou životně důležité zejména pro dálněvýchodní státy. Od počátku 21. Století také dochází ke stále větší internacionalizaci sporů v Jihočínském moři, o čemž svědčí nejen tzv. Incident Impeccable z března 2009, jež zapříčinil značné ochlazení ve vztazích Číny a USA. Jak ukazuje poslední vývoj v této oblasti, otázka kontroly Jihočínského moře i přes veškerá smířlivá gesta a mezinárodní smlouvy zůstává stále citlivá a nedořešená.

 

Cílem konference je vytvořit síť badatelů, kteří se problematice Jihočínského moře věnují samostatně nebo na vzdělávacích a vědeckovýzkumných pracovištích. Počet a tematický obsah panelů bude zveřejněn po vyhodnocení zaslaných abstraktů .

 

Uzávěrka pro zaslání abstraktů:                  15.  srpna2012

Uzávěrka pro zaslání příspěvků:                 1. října 2012

Abstrakt: Prosíme o zaslání abstraktu příspěvku (max. 500 slov) a stručného profesního životopisu dr. Petře Andělové (andelova@mup.cz) nebo dr.. Márii Strašákové (strasakova@mup.cz) do 15.srpna, 2012. Autory vybraných příspěvků vyrozumíne nejpozději 1. září 2012.  Délka příspěvku by se měla pohybovat kolem 20 minut, aby měli ostatní účastníci dostatečný prostor k diskusi. Všechny přijaté příspěvky budou publikovány v recenzované kolektivní monografii. Každý z autorů obdrží tři výtisky.

 

Papers: Text příspěvků musí být doručen na jednu z výše uvedených mailových adres do 1. října 2012. Prosíme, vezměte na vědomí, že bez odevzdání finálního textu příspěvku (jazyková redakce bude zajištěna ze strany pořadatele) není vystoupení na konferenci možné.

Rozsah psaného textu by se měl pohybovat v rozmezí 15-20 normostran. Prosíme, abyste v textu používali nejvýše tři úrovně podtilů – 2.; 2.1; 2.1.1; prosíme o dodržení “oxfordské citační normy” (krátké citace v textu) – (Huntington 1996: 63); (Müller – Thurgau 2000: 178); (Buzan et al. 2005: 177-9). Pokud budete odkazovat na webové stránky, prosíme uvádět v poznámce pod čarou; prosíme o průběžný poznámkový aparát; prosíme o seznam zdrojů na konci příspěvku (v rámci monografie bude na závěr zvečejněn souborný seznam zdrojů.

 

Finanční podpora: U vybraných příspěvků bude autorům poskytnuta plná nebo částečná náhrada cestovních výdajů a/nebo ubytování po dobu konference.