RESAREAS
Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
The Cooperation Network for Research of the Non-European Areas
Navštivte také: Professor Carsten Q. Schneider - The Challenges of Qualitative Comparative Analysis
Navštivte také: Southeast Asia from the Perspective of Humanities & 5th Prague Conference on Southeast Asian Studies Connecting Southeast Asia and the World: Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: prof. Flavie Freidenberg - Komparace politických systémů: Problémy demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Soutěž o nejlepší práci s tematikou společenskovědního výzkumu mimoevropských oblastí – finále vítězů
Navštivte také: prof. David Altman: Stav demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Využití nových technologií v praxi humanitárního pracovníka
Navštivte také: Marnost nad marnost? Možnosti a limity rozvojovej pomoci
Navštivte také: Global Political Economy and Ecology
Navštivte také: Mimo Sever a Jih - Rozumet globalnim nerovnostem a rozmanitosti
Navštivte také: Humanitární kongres Olomouc 2013
Navštivte také: Hrazenou odbornou stáž pro Ph.D. studenty/studentky
Navštivte také: Connecting Southeast Asia and the World:  Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: Reflexe nezápadního politického myšlení
Navštivte také: Provincialising Europe: Postcolonial Theory in Political Science and International Relations
Navštivte také: Arabské revoluce: demokratické výzvy a geopolitické dopady
Navštivte také: Problemas de la democracia en Bolivia, Ecuador y Perú
Navštivte také: How can economic growth work for development of developing countries
Navštivte také: Soutěž o nejlepší studentskou práci
Navštivte také: Soutěže pro mladé vědecké pracovníky s titulem Ph.D
Navštivte také: Zimní škola rozvojové spolupráce
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Asie
Navštivte také: 6th Scientific Conference of Institute of Tropics and Subtropics, 2012
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma LAM
Navštivte také: Rio
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Afrika
Navštivte také: Viva Africa - Call for papers
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Rozvoj a chudoba
Navštivte také: Instability in Southeast Asia
Navštivte také: CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE STUDENTSKÝCH PRACÍ - V OBORECH AFRICKÁ A LATINSKOAMERICKÁ STUDIA
Navštivte také: Professor Joanne Sharp - The challenges of participatory research
Navštivte také: Listopadový afrikanistický týden

Workshop: „Hledání cest spolupráce v rozvojových zemích“

Datum události:22. 11. 2012 9:00:00
Konec události:22. 11. 2012 12:00:00

Workshop o možnostech spolupráce mezi podnikateli, nevládními neziskovými organizacemi a univerzitami v rozvojové spolupráci

 

Kdy: 22. listopadu 2012, 9:00 – 12:00

Kde: Ústav mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1

Kdo: FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci ve spolupráci s Platformou podnikatelů pro zahraniční rozvojovou spolupráci Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a partnery projektu RESAREAS

 

Workshop má za cíl otevřít diskusi na následující otázky:

  • Jaké jsou motivace a očekávání od spolupráce mezi podnikateli, nevládními neziskovými organizacemi (NNO) a akademickými institucemi v rozvojových zemích?
  • Jaké jsou silné a slabé stránky podnikateli, NNO a akademických institucí v rozvojové spolupráci?
  • Co může spolupráce na rozvojových projektech přinést jednotlivým subjektům? Co si mohou navzájem nabídnout, být přínosem a doplňovat se?
  • Jaké jsou limity spolupráce? Existují nějaká tabu, která ji znemožňují?
  • Jaké jsou konkrétní příklady probíhající spolupráce mezi subjekty a příklady dobré praxe v české zahraniční rozvojové spolupráci?
  • Jaké jsou podmínky a institucionální nastavení pro financování a realizaci společných rozvojových projektů v současnosti? Je něco potřeba změnit?

Program konference naleznete zde

Workshop je určen pro:

Zástupce firem, obchodních komor, nevládních neziskových organizací, akademických a vědecko-výzkumných institucí, státní správy, pracovníky ministerstev a místních samospráv, studenty, nezávislé konzultanty, odborníky a další subjekty zapojené do zahraniční rozvojové spolupráce.

Potvrzení účasti posílejte Adéle Stiborové na asistent@fors.cz, tel. 777 273 909, 222 522 480, a to nejdéle do 20. 11. 2012.

 

Všichni účastníci tohoto workshopu jsou srdečně zváni na kulatý stůl na téma:

„Osobní bezpečnost v rozvojové spolupráci ČR“

Kulatý stůl o otázkách bezpečnosti českých pracovníků v rozvojových zemích

 

Kulatý stůl se koná 22. 11. ve 13 hod. a končí v 15 hod v ÚMV, Nerudova 3, Praha 1.

Pozvánka a program jsou uvedeny na www.fors.cz.

Účastníci jsou pozvání na oběd, který se bude podávat od 12 do 13 hodin v místě konání tak, aby mohli pokračovat v účasti na kulatém stole.

Workshop organizuje FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci v rámci projektu RESAREAS – Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí, financovaného v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Pozvánka na kulatý stůl je zde