RESAREAS
Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
The Cooperation Network for Research of the Non-European Areas
Navštivte také: Professor Carsten Q. Schneider - The Challenges of Qualitative Comparative Analysis
Navštivte také: Southeast Asia from the Perspective of Humanities & 5th Prague Conference on Southeast Asian Studies Connecting Southeast Asia and the World: Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: prof. Flavie Freidenberg - Komparace politických systémů: Problémy demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Soutěž o nejlepší práci s tematikou společenskovědního výzkumu mimoevropských oblastí – finále vítězů
Navštivte také: prof. David Altman: Stav demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Využití nových technologií v praxi humanitárního pracovníka
Navštivte také: Marnost nad marnost? Možnosti a limity rozvojovej pomoci
Navštivte také: Global Political Economy and Ecology
Navštivte také: Mimo Sever a Jih - Rozumet globalnim nerovnostem a rozmanitosti
Navštivte také: Humanitární kongres Olomouc 2013
Navštivte také: Hrazenou odbornou stáž pro Ph.D. studenty/studentky
Navštivte také: Connecting Southeast Asia and the World:  Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: Reflexe nezápadního politického myšlení
Navštivte také: Provincialising Europe: Postcolonial Theory in Political Science and International Relations
Navštivte také: Arabské revoluce: demokratické výzvy a geopolitické dopady
Navštivte také: Problemas de la democracia en Bolivia, Ecuador y Perú
Navštivte také: How can economic growth work for development of developing countries
Navštivte také: Soutěž o nejlepší studentskou práci
Navštivte také: Soutěže pro mladé vědecké pracovníky s titulem Ph.D
Navštivte také: Zimní škola rozvojové spolupráce
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Asie
Navštivte také: 6th Scientific Conference of Institute of Tropics and Subtropics, 2012
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma LAM
Navštivte také: Rio
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Afrika
Navštivte také: Viva Africa - Call for papers
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Rozvoj a chudoba
Navštivte také: Instability in Southeast Asia
Navštivte také: CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE STUDENTSKÝCH PRACÍ - V OBORECH AFRICKÁ A LATINSKOAMERICKÁ STUDIA
Navštivte také: Professor Joanne Sharp - The challenges of participatory research
Navštivte také: Listopadový afrikanistický týden

Kulatý stůl: „Osobní bezpečnost v rozvojové spolupráci ČR“

Datum události:22. 11. 2012 13:00:00
Konec události:22. 11. 2012 15:00:00

„Osobní bezpečnost v rozvojové spolupráci ČR“

Kulatý stůl o otázkách bezpečnosti českých pracovníků v rozvojových zemích

 

Kdy: 22. 11. 2012, 13:00 – 15:00

Kde: Ústav mezinárodních vztahů, Nerudova 3, Praha 1

Kdo: FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci, ADRA a Salanga

 

FoRS, ADRA a Salanga Vás zvou ke kulatému stolu na téma Osobní bezpečnost v zahraniční rozvojové spolupráci.:

  • Věděli jste, že každý rok umírá na světě více než stovka humanitárních a rozvojových pracovníků a další tisíce jsou vážně zraněni, či uneseni?
  • Věděli jste, že téměř polovina z těchto incidentů se stane pracovníkům, kteří krátkodobě cestují do rozvojových zemí na méně než měsíc?
  • A věděli jste, že čeští pracovníci zdaleka nejsou v této statistice výjimkou?

 

Kulatý stůl je určený pro zástupce nevládních neziskových organizací, podnikatelů, akademických a vědecko-výzkumných institucí, státní správy, místních samospráv, dobrovolníky a studenty a další subjekty zapojené do rozvojové spolupráce a humanitární pomoci a působící v rozvojových zemích.

 

Potvrzení účasti posílejte Adéle Stiborové na asistent@fors.cz, tel. 777 273 909, 222 522 480, a to nejdéle do 20. 11. 2012.

Program kulatého stolu naleznete zde.