RESAREAS
Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
The Cooperation Network for Research of the Non-European Areas
Navštivte také: Professor Carsten Q. Schneider - The Challenges of Qualitative Comparative Analysis
Navštivte také: Southeast Asia from the Perspective of Humanities & 5th Prague Conference on Southeast Asian Studies Connecting Southeast Asia and the World: Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: prof. Flavie Freidenberg - Komparace politických systémů: Problémy demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Soutěž o nejlepší práci s tematikou společenskovědního výzkumu mimoevropských oblastí – finále vítězů
Navštivte také: prof. David Altman: Stav demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Využití nových technologií v praxi humanitárního pracovníka
Navštivte také: Marnost nad marnost? Možnosti a limity rozvojovej pomoci
Navštivte také: Global Political Economy and Ecology
Navštivte také: Mimo Sever a Jih - Rozumet globalnim nerovnostem a rozmanitosti
Navštivte také: Humanitární kongres Olomouc 2013
Navštivte také: Hrazenou odbornou stáž pro Ph.D. studenty/studentky
Navštivte také: Connecting Southeast Asia and the World:  Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: Reflexe nezápadního politického myšlení
Navštivte také: Provincialising Europe: Postcolonial Theory in Political Science and International Relations
Navštivte také: Arabské revoluce: demokratické výzvy a geopolitické dopady
Navštivte také: Problemas de la democracia en Bolivia, Ecuador y Perú
Navštivte také: How can economic growth work for development of developing countries
Navštivte také: Soutěž o nejlepší studentskou práci
Navštivte také: Soutěže pro mladé vědecké pracovníky s titulem Ph.D
Navštivte také: Zimní škola rozvojové spolupráce
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Asie
Navštivte také: 6th Scientific Conference of Institute of Tropics and Subtropics, 2012
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma LAM
Navštivte také: Rio
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Afrika
Navštivte také: Viva Africa - Call for papers
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Rozvoj a chudoba
Navštivte také: Instability in Southeast Asia
Navštivte také: CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE STUDENTSKÝCH PRACÍ - V OBORECH AFRICKÁ A LATINSKOAMERICKÁ STUDIA
Navštivte také: Professor Joanne Sharp - The challenges of participatory research
Navštivte také: Listopadový afrikanistický týden

Konference: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce

Datum události:14. 5. 2013 8:30:00
Konec události:14. 5. 2013 17:30:00

 

Konference: Česká rozvojová spolupráce na křižovatce

Jaké jsou přínosy rozvojové spolupráce pro Českou republiku a v globálním kontextu

 

Datum:                       14. května 2013

Místo konání:            bude upřesněno, Praha

Úvod do tématu konference:

Svět se potýká s řadou globálních problémů, změnou geopolitické situace, dopady ekonomických krizí, projevů klimatických změn a dalších. Usiluje o ujasnění pojmů jako globální odpovědnost, solidarita, udržitelnost a o nalezení společné komplexní vize pro trvale udržitelný rozvoj po roce 2015 na globální i lokální úrovni. Na jedné straně v důsledku ekonomického zpomalení vysychají veřejné zdroje na národní, evropské i globální úrovni. Na straně druhé se emancipuje řada zemí dříve řazených mezi rozvojové. Chudoba přestává být viděna jako primárně ekonomický problém a netýká se jen rozvojových zemích. Různé krize potvrdily důležitost lidsko-právního přístupu k rozvoji a potřebu budování odolnosti (resilience).

Rozvojová spolupráce je důležitou součástí zahraniční politiky České republiky s hlavním cílem omezování chudoby v rozvojových zemích. Před subjekty zapojené do rozvojové spolupráce i osvěty (tedy státní správu, neziskové organizace, podnikatele, akademickou sféru i další) se staví řada nových otázek: jak vnímat rozvojovou spolupráci, koho by se měla týkat, proč ji potřebujeme, jakými prostředky lze řešit problémy spojených s chudobou, jakou roli v tom má Česká republika a jednotlivé nestátní subjekty, jak zajistit efektivní využívání financí i dalších zdrojů, jak posílit schopnost věrohodně a dostatečně obhájit důležitost rozvojové spolupráce i globální zodpovědnosti ČR vůči české veřejnosti a další.

 

Konference Vám umožní:

  • Sdílet pohledy na podstatu a roli české zahraniční rozvojové spolupráce, osvěty a globálního rozvojového vzdělávání v globálním kontextu s dalšími subjekty zapojenými do rozvojové spolupráce.
  • Získat komplexní obrázek o očekávaných možných změnách na globální úrovni, které budou mít vliv i na Českou republiku a jednotlivé subjekty zapojené do rozvojové a mezinárodní spolupráce.

 

Pro koho je konference určena:

Pracovníci/e a představitelé nevládních neziskových organizací, ministerstev, České rozvojové agentury, akademického (včetně studentů/ek) a privátního sektoru a další, kteří se zabývají rozvojovou spoluprací.

 

PŘEDBĚŽNÝ PROGRAM

 

8:30 – 9:00                 Registrace

9:00 – 10:30               Panelová diskuze: Výzvy pro rozvojovou spolupráci v 21. století

Jaké globální výzvy pro svět i jednotlivce vnímáme z českého, evropského i globálního pohledu? Jakou roli v řešení globálních problémů může hrát zahraniční rozvojová spolupráce? Jak posílit spolupráci mezi těmi, kdo se na ní podílejí – tj. nevládními neziskovými organizacemi, privátním sektorem, státní správou a dalšími?

Úvodní příspěvky přednesou:

  • Šimon Pánek, ředitel organizace Člověk v tísni, o.p.s.
  • Zástupce evropské konfederace CONCORD Europe tba.
  • Zástupce NNO z rozvojové země – tba.

10:30 – 11:00             Přestávka

11:00 – 12:30             World Café „Výzvy a role rozvojové spolupráce ČR“

Worldcafé umožní všem účastníkům hlubší diskusi nad otázkami, které vyplývají z příspěvků na úvodní panelové diskusi. Jaký má rozvojová spolupráce význam pro řešení globálních problémů? Jaké jsou hlavní důvody pro podporu rozvojové spolupráce? Proč se má Česká republika zapojovat do rozvojové spolupráce? Jaká je přidaná hodnota ČR a vaše?

12:30 – 14:00             Oběd

14:00 – 15:30             Shrnutí hlavních závěrů z worldcafé a diskuse

15:30 – 16:00             Přestávka

16:00 – 17:30             Gender – v čem spočívá toto průřezové téma rozvojové spolupráce?

Po skončení programu zajištěn přípitek a doprovodný program.

Druhý den (15. května) naváže na konferenci vzdělávací akce „Rozvojový den FoRS“ pro organizace sdružené ve FoRS – Českém fórum pro rozvojovou spolupráci, která poskytne prostor pro hlubší diskuzi a sdílení zkušeností z oblastí, které při své praxi ve FoRS řešíme – financování, spolupráce s privátním sektorem, efektivnost, komunikace navenek nejen s veřejností a médii.

 Formulář registrace naleznete zde.

Kontaktní osoby ve FoRS

Jana Miléřová, jana.milerova@fors.cz, 777 756 700

Adéla Stiborová, adela.stiborova@fors.cz, 777 273 909

 

Konferenci pořádá FoRS – České forum pro rozvojovou spolupráci ve spolupráci  v rámci projektu Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí (reg. č. projektu CZ.1.07/2.4.00/31.0027), tj. projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost spolufinancovaného Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.