RESAREAS
Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
The Cooperation Network for Research of the Non-European Areas
Navštivte také: Professor Carsten Q. Schneider - The Challenges of Qualitative Comparative Analysis
Navštivte také: Southeast Asia from the Perspective of Humanities & 5th Prague Conference on Southeast Asian Studies Connecting Southeast Asia and the World: Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: prof. Flavie Freidenberg - Komparace politických systémů: Problémy demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Soutěž o nejlepší práci s tematikou společenskovědního výzkumu mimoevropských oblastí – finále vítězů
Navštivte také: prof. David Altman: Stav demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Využití nových technologií v praxi humanitárního pracovníka
Navštivte také: Marnost nad marnost? Možnosti a limity rozvojovej pomoci
Navštivte také: Global Political Economy and Ecology
Navštivte také: Mimo Sever a Jih - Rozumet globalnim nerovnostem a rozmanitosti
Navštivte také: Humanitární kongres Olomouc 2013
Navštivte také: Hrazenou odbornou stáž pro Ph.D. studenty/studentky
Navštivte také: Connecting Southeast Asia and the World:  Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: Reflexe nezápadního politického myšlení
Navštivte také: Provincialising Europe: Postcolonial Theory in Political Science and International Relations
Navštivte také: Arabské revoluce: demokratické výzvy a geopolitické dopady
Navštivte také: Problemas de la democracia en Bolivia, Ecuador y Perú
Navštivte také: How can economic growth work for development of developing countries
Navštivte také: Soutěž o nejlepší studentskou práci
Navštivte také: Soutěže pro mladé vědecké pracovníky s titulem Ph.D
Navštivte také: Zimní škola rozvojové spolupráce
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Asie
Navštivte také: 6th Scientific Conference of Institute of Tropics and Subtropics, 2012
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma LAM
Navštivte také: Rio
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Afrika
Navštivte také: Viva Africa - Call for papers
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Rozvoj a chudoba
Navštivte také: Instability in Southeast Asia
Navštivte také: CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE STUDENTSKÝCH PRACÍ - V OBORECH AFRICKÁ A LATINSKOAMERICKÁ STUDIA
Navštivte také: Professor Joanne Sharp - The challenges of participatory research
Navštivte také: Listopadový afrikanistický týden

Arabské revoluce - demokratické výzvy, geopolitické dopady

Datum události:10. 5. 2013 10:00:00
Konec události:10. 5. 2013 15:00:00

Centrum pro studium Blízkého východu

Vás srdečně zve na svou 8. výroční konferenci

Arabské revoluce - demokratické výzvy, geopolitické dopady


Kdy: pátek, 10. května 2013
Kde: Metropolitní univerzita Praha
Prokopova 16, Praha 3 místnost č. 302

Program:

10:00–10:30 Registrace (káva a občerstvení)

10:30–10:45 Přivítání a úvod
Petr Vyhnánek , prorektor pro rozvoj a vnější vztahy, MUP
Ondřej Beránek, vedoucí Centra pro studium Blízkého východu, MUP

10:45–11:45 1. část – Islámská roční období
Šádí Shanaáh: Islámská zima, nebo soumrak islamistů?
Zora Hesová: Liberální a sekulární síly po Arabském jaru
Pavel Ťupek: Salafismus a Arabské jaro

11:45–12:45 Oběd

12:45–13:45 2. část – Konec starých časů?
 Ondřej Ditrych: Evropa a Amerika: impéria v rozpacích
Irena Kalhousová: Pozice Izraele v proměněném arabském světě
Gabriela Volfová: Turecká zahraniční politika ve světle Arabského jara

13:45–14:00 Přestávka

14:00–15:00 3. část – Regionální otazníky
Adéla Jiránková: Nedemokratické režimy jako příčina revolucí
Ondřej Beránek: Saúdská Arábie: mezi kontrarevolucí a revolucí
Kateřina Krulišová: Bahrajn: zapomenuté jaro

Účast je nutné rezervovat na adrese zde.