RESAREAS
Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
The Cooperation Network for Research of the Non-European Areas
Navštivte také: Professor Carsten Q. Schneider - The Challenges of Qualitative Comparative Analysis
Navštivte také: Southeast Asia from the Perspective of Humanities & 5th Prague Conference on Southeast Asian Studies Connecting Southeast Asia and the World: Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: prof. Flavie Freidenberg - Komparace politických systémů: Problémy demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Soutěž o nejlepší práci s tematikou společenskovědního výzkumu mimoevropských oblastí – finále vítězů
Navštivte také: prof. David Altman: Stav demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Využití nových technologií v praxi humanitárního pracovníka
Navštivte také: Marnost nad marnost? Možnosti a limity rozvojovej pomoci
Navštivte také: Global Political Economy and Ecology
Navštivte také: Mimo Sever a Jih - Rozumet globalnim nerovnostem a rozmanitosti
Navštivte také: Humanitární kongres Olomouc 2013
Navštivte také: Hrazenou odbornou stáž pro Ph.D. studenty/studentky
Navštivte také: Connecting Southeast Asia and the World:  Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: Reflexe nezápadního politického myšlení
Navštivte také: Provincialising Europe: Postcolonial Theory in Political Science and International Relations
Navštivte také: Arabské revoluce: demokratické výzvy a geopolitické dopady
Navštivte také: Problemas de la democracia en Bolivia, Ecuador y Perú
Navštivte také: How can economic growth work for development of developing countries
Navštivte také: Soutěž o nejlepší studentskou práci
Navštivte také: Soutěže pro mladé vědecké pracovníky s titulem Ph.D
Navštivte také: Zimní škola rozvojové spolupráce
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Asie
Navštivte také: 6th Scientific Conference of Institute of Tropics and Subtropics, 2012
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma LAM
Navštivte také: Rio
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Afrika
Navštivte také: Viva Africa - Call for papers
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Rozvoj a chudoba
Navštivte také: Instability in Southeast Asia
Navštivte také: CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE STUDENTSKÝCH PRACÍ - V OBORECH AFRICKÁ A LATINSKOAMERICKÁ STUDIA
Navštivte také: Professor Joanne Sharp - The challenges of participatory research
Navštivte také: Listopadový afrikanistický týden
Afrika

Přesunout kategorii Afrika do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Afrika

 

Nový podkategorie Afrika

 

Afrika

Afrika je kontinent, který se v posledních desetiletích stává stále více předmětem zájmu akademiků i sdělovacích prostředků. Po tzv. africkém roku nezávislosti 1960 se na mapě světa objevily desítky nových afrických států, jejichž počet se dále rozšiřoval v souvislosti s rozpadem britské, francouzské a portugalské koloniální říše. Určitým přelomovým mezníkem se stal rok 1975, kdy získaly politickou nezávislost portugalské kolonie Angola, Mosambik, Guinea-Bissau, ostrovy Zeleného mysu a ostrov Sv. Tomáše a Princův ostrov. V roce 1980 následovalo vyhlášení nezávislosti Zimbabwe. V roce 1990 získala nezávislost Namibie a o něco později vznikl nový stát Eritrea, který se oddělil od Etiopie. Jedním z posledních států, který se zformoval na africkém kontinentu je Jižní Súdán, který je výsledkem referenda o rozdělení severní a jižní části Súdánu.

Zásadním mezníkem v politickém vývoji velké většiny afrických států se stal počátek 90.let minulého století, který bezprostředně souvisí s ukončením studené války. Mnoho představitelů afrických politických elit si uvědomilo, že ve světové vlně demokratizace je dosavadní jednostranická africká vláda již určitým nepřijatelným anachronismem, a zapojili se do procesu demokratizace. S několika výjimkami (Uganda, Svazijsko, Rovníková Guinea) prakticky všechny africké země zavedly vícestranické volby a připustily organizaci pravidelných svobodných a demokratických voleb. Zejména významným přelomem se stala dohoda o ukončení politiky apartheidu v Jihoafrické republice a uspořádání prvních demokratických voleb pro všechny obyvatele země bez ohledu na barvu pleti v roce 1994.

Z pohledu posledních převratných politických událostí se africké státy postupně stávají středem zájmů společenskovědních badatelů, kteří zde zkoumají zajímavé společenské změny jako vznik politických stran, vytváření institucí demokratického systému, formování občanské společnosti, vytváření základů moderního afrického státu a samozřejmě všechny další zajímavé sociálně-třídní a ekonomické změny.

Země afrického kontinentu mají obrovský ekonomický potenciál a v krátké budoucnosti se mohou stát díky svému obrovskému nerostnému bohatství, levné pracovní síle a perspektivnímu trhu místem, kam budou směřovat rozsáhlé zahraniční investice. Některé země jako Čína, Indie, Brazílie si této skutečnosti již plně uvědomily a africký kontinent se stal středem jejich ekonomického zájmu. Evropské země a zejména Česká republika příliš neberou na vědomí obrovský ekonomický kapitál afrického kontinentu a v posledních letech spíše vyklízejí pozice v různých afrických zemích místo toho, aby je spíše posilovaly. Současná zahraniční politika České republiky vůči africkým zemím (např. dramatickým omezováním afrických diplomatických misí) je krátkozraká a dlouhodobě povede k omezení kontaktů s africkými zeměmi a ztíží pronikání českých firem na africký trh.

Cílem projektu RESAREAS je vytvořit odbornou platformu nejen českých a zahraničních akademických a výzkumných institucí, ale i jednotlivých badatelů, kteří se zabývají africkou problematikou. Cílem této tzv.otevřené sítě není jen prohloubení společného akademického výzkumu a spolupráce, ale i snaha o propojení akademické sféry s podnikatelským sektorem a sektorem NGO, které vyvíjejí aktivity na africkém kontinentu.

Na stránkách projektu RESAREAS v africké sekci budou všichni zájemci průběžně informování o chystaných setkáních, workshopech, seminářích, konferencích a nových publikacích řešitelského týmu, jehož jádro tvoří africká sekce Katedry politologie FF UHK a další jednotliví odborníci na africkou problematiku prakticky ze všech oblastí České republiky.