RESAREAS
Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
The Cooperation Network for Research of the Non-European Areas
Asie

Přesunout kategorii Asie do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Asie

 

Nový podkategorie Asie

 

Asie

Asie je největší a nerozmanitější kontinent, který se v posledních letech stává stále více předmětem zájmu akademiků i sdělovacích prostředků. Jedná se o nejdynamičtěji se rozvíjející část světa, která v Evropě na čas upadla v zapomnění, zastíněná překotným vývojem a dramatickými událostmi na březích Atlantského oceánu. Svět se díky novým komunikačním a dopravním možnostem zmenšil, a tak i Dálný východ už není dál než ten Blízký.  Asie není jen válka v Iráku nebo Afghánistánu, ekonomicky stále výraznější Čína a Indie, thajské pláže, středoasijské stepi nebo filipínský separatismus. Asie zůstává legendárně bohatá a hrůzostrašně chudá současně. Asie je jiná a stejná zároveň.

Cílem projektu RESAREAS je vytvořit platformu co nejvíce akademických a výzkumných institucí ale i jednotlivých badatelů, všech kteří se Asií zabývají, abychom společně koordinovali výzkum a vzdělávání budoucích odborníků. Asie představuje natolik komplexní a dynamickou problematiku, že ji lze obsáhnout pouze týmově.

Na stránkách projektu RESAREAS budou všichni zájemci průběžně informování s o chystaných setkáních, workshopech, seminářích, konferencích a nových publikacích řešitelského týmu, jehož jádro tvoří Katedra asijských studií Metropolitní univerzity a Katedra asijských studií Univerzity Palackého.