RESAREAS
Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
The Cooperation Network for Research of the Non-European Areas
Navštivte také: Professor Carsten Q. Schneider - The Challenges of Qualitative Comparative Analysis
Navštivte také: Southeast Asia from the Perspective of Humanities & 5th Prague Conference on Southeast Asian Studies Connecting Southeast Asia and the World: Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: prof. Flavie Freidenberg - Komparace politických systémů: Problémy demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Soutěž o nejlepší práci s tematikou společenskovědního výzkumu mimoevropských oblastí – finále vítězů
Navštivte také: prof. David Altman: Stav demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Využití nových technologií v praxi humanitárního pracovníka
Navštivte také: Marnost nad marnost? Možnosti a limity rozvojovej pomoci
Navštivte také: Global Political Economy and Ecology
Navštivte také: Mimo Sever a Jih - Rozumet globalnim nerovnostem a rozmanitosti
Navštivte také: Humanitární kongres Olomouc 2013
Navštivte také: Hrazenou odbornou stáž pro Ph.D. studenty/studentky
Navštivte také: Connecting Southeast Asia and the World:  Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: Reflexe nezápadního politického myšlení
Navštivte také: Provincialising Europe: Postcolonial Theory in Political Science and International Relations
Navštivte také: Arabské revoluce: demokratické výzvy a geopolitické dopady
Navštivte také: Problemas de la democracia en Bolivia, Ecuador y Perú
Navštivte také: How can economic growth work for development of developing countries
Navštivte také: Soutěž o nejlepší studentskou práci
Navštivte také: Soutěže pro mladé vědecké pracovníky s titulem Ph.D
Navštivte také: Zimní škola rozvojové spolupráce
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Asie
Navštivte také: 6th Scientific Conference of Institute of Tropics and Subtropics, 2012
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma LAM
Navštivte také: Rio
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Afrika
Navštivte také: Viva Africa - Call for papers
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Rozvoj a chudoba
Navštivte také: Instability in Southeast Asia
Navštivte také: CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE STUDENTSKÝCH PRACÍ - V OBORECH AFRICKÁ A LATINSKOAMERICKÁ STUDIA
Navštivte také: Professor Joanne Sharp - The challenges of participatory research
Navštivte také: Listopadový afrikanistický týden
Kontaktní místo

Přesunout kategorii Kontaktní místo do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Kontaktní místo

 

Nový podkategorie Kontaktní místo

 

Kontaktní místo

Vytvoření kontaktního místa pro mimoevropské záležitosti

Vrámci klíčové aktivity č. 4 bylo vytvořeno kontaktní místo pro mimoevropské záležitosti

 

Kontaktní místo zabezpečuje pravidelnou informační službu, zprostředkovává kontakt tazatelů s odborníky na jednotlivá teritoria (Asie, Afrika, Latinská Amerika) a poskytuje informace o politických, ekonomických a kulturních reáliích v zemích MEO (z pohledu potřeb soukromého sektoru), tj. základní charakteristiky zemí, aktuální politická situace, základní ekonomické údaje, vízová politika, přehled českých firem podnikajících v zemi, kontakty aj.

Pracovnice kontaktního místa jsou k dispozici na pravidelné informační službě, a to:

Změna provozu kontaktního centra:

Afrika: každé úterý od 10:00 do12:00 hod.

Latinská Amerika: každé úterý od 9:00  do 11:00 hod

POZOR!!! Od 18.11. do 14.12.2013 budou informace za Latinskou Ameriku podávány pouze prostřednictvím emailu na adrese: michaela.kudynova@uhk.cz


 

adresa:

Filozofické fakultě UHK

nám. Svobody 331

530 03 Hradec Králové

Místnost č. 22050 (1. patro budovy FF)