RESAREAS
Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
The Cooperation Network for Research of the Non-European Areas
Navštivte také: Professor Carsten Q. Schneider - The Challenges of Qualitative Comparative Analysis
Navštivte také: Southeast Asia from the Perspective of Humanities & 5th Prague Conference on Southeast Asian Studies Connecting Southeast Asia and the World: Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: prof. Flavie Freidenberg - Komparace politických systémů: Problémy demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Soutěž o nejlepší práci s tematikou společenskovědního výzkumu mimoevropských oblastí – finále vítězů
Navštivte také: prof. David Altman: Stav demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Využití nových technologií v praxi humanitárního pracovníka
Navštivte také: Marnost nad marnost? Možnosti a limity rozvojovej pomoci
Navštivte také: Global Political Economy and Ecology
Navštivte také: Mimo Sever a Jih - Rozumet globalnim nerovnostem a rozmanitosti
Navštivte také: Humanitární kongres Olomouc 2013
Navštivte také: Hrazenou odbornou stáž pro Ph.D. studenty/studentky
Navštivte také: Connecting Southeast Asia and the World:  Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: Reflexe nezápadního politického myšlení
Navštivte také: Provincialising Europe: Postcolonial Theory in Political Science and International Relations
Navštivte také: Arabské revoluce: demokratické výzvy a geopolitické dopady
Navštivte také: Problemas de la democracia en Bolivia, Ecuador y Perú
Navštivte také: How can economic growth work for development of developing countries
Navštivte také: Soutěž o nejlepší studentskou práci
Navštivte také: Soutěže pro mladé vědecké pracovníky s titulem Ph.D
Navštivte také: Zimní škola rozvojové spolupráce
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Asie
Navštivte také: 6th Scientific Conference of Institute of Tropics and Subtropics, 2012
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma LAM
Navštivte také: Rio
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Afrika
Navštivte také: Viva Africa - Call for papers
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Rozvoj a chudoba
Navštivte také: Instability in Southeast Asia
Navštivte také: CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE STUDENTSKÝCH PRACÍ - V OBORECH AFRICKÁ A LATINSKOAMERICKÁ STUDIA
Navštivte také: Professor Joanne Sharp - The challenges of participatory research
Navštivte také: Listopadový afrikanistický týden
Latinská Amerika

Přesunout kategorii Latinská Amerika do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Latinská Amerika

 

Nový podkategorie Latinská Amerika

 

Latinská Amerika

Latinská Amerika je regionem, který z geopolitického, ekonomického i kulturního hlediska vykazuje překotně rostoucí potenciál. I přesto však latinskoamerická současnost dosud není v popředí zájmu české odborné, politické a podnikatelské sféry. Cílem projektu RESAREAS je vytvořit odbornou platformu nejen českých a zahraničních akademických a výzkumných institucí, ale i jednotlivých badatelů, kteří se zabývají latinskoamerickou problematikou. Cílem této otevřené sítě není jen prohloubení společného akademického výzkumu a spolupráce, ale i snaha o propojení akademické sféry s podnikatelským sektorem a sektorem NGO, které vyvíjejí aktivity v Latinské Americe.

Projekt RESAREAS v původní formě propojuje primárně české instituce a jednotlivce s vědeckovýzkumným zaměřením na současnou společnost, politiku a ekonomiku Latinské Ameriky. Jeho zájmem je propagovat tento region a upozornit na jeho možnosti.

Latinská Amerika jako jeden z mála světových regionů vykazuje dynamický hospodářský růst i v průběhu současné globální hospodářské krize (údaje Světové banky předpovídají jeho 3,4procentní ekonomický růst v roce 2012). Celkový výkon ekonomiky je však nerovnoměrně rozložen, téměř dvě třetiny (65 %) hrubého domácího produktu tvoří pouhé dvě ekonomiky, brazilská a mexická. Podobné kontrasty je stále možné pozorovat i v politickém uspořádání regionu. Zatímco všechny země Latinské Ameriky s výjimkou Kuby prošly od konce 70. let procesem demokratizace, v současné době je zde možné sledovat nové výzvy demokratickému vládnutí. Tyto výzvy jsou způsobeny provázanými problémy chronické slabosti některých států, výrazné socioekonomické nerovnosti latinskoamerických společností i nástupem nových populistických hnutí. Latinská Amerika zde prochází prudkým vývojem patrným v kontinuálních institucionálních změnách. Významným prvkem současné politické architektury jsou ale i stará i nová integrační uskupení, která vznikají a posilují v mezinárodním prostředí Latinské Ameriky. Některá z nich začínají nabývat významu srovnatelnému s počátky evropské integrace.

Česká republika dosud nedostatečně reaguje na tyto politické a ekonomické změny. To je patrné v nedostatku zahraničněpolitické pozornosti věnované Latinské Americe a symbolizované rušením českých zastupitelských úřadů. Pouze omezeným zlepšením je přijetí Exportní strategie ČR na léta 2012 až 2020 schválená vládou 12. března 2012. Ta z 12 prioritních zemí obsahuje dvě latinskoamerické (Mexiko a Brazílie) a z 25 zájmových 4 latinskoamerické země (Argentina, Chile, Kolumbie a Peru).

Podkategorie:

Newsletter_LA