RESAREAS
Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
The Cooperation Network for Research of the Non-European Areas
Navštivte také: Professor Carsten Q. Schneider - The Challenges of Qualitative Comparative Analysis
Navštivte také: Southeast Asia from the Perspective of Humanities & 5th Prague Conference on Southeast Asian Studies Connecting Southeast Asia and the World: Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: prof. Flavie Freidenberg - Komparace politických systémů: Problémy demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Soutěž o nejlepší práci s tematikou společenskovědního výzkumu mimoevropských oblastí – finále vítězů
Navštivte také: prof. David Altman: Stav demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Využití nových technologií v praxi humanitárního pracovníka
Navštivte také: Marnost nad marnost? Možnosti a limity rozvojovej pomoci
Navštivte také: Global Political Economy and Ecology
Navštivte také: Mimo Sever a Jih - Rozumet globalnim nerovnostem a rozmanitosti
Navštivte také: Humanitární kongres Olomouc 2013
Navštivte také: Hrazenou odbornou stáž pro Ph.D. studenty/studentky
Navštivte také: Connecting Southeast Asia and the World:  Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: Reflexe nezápadního politického myšlení
Navštivte také: Provincialising Europe: Postcolonial Theory in Political Science and International Relations
Navštivte také: Arabské revoluce: demokratické výzvy a geopolitické dopady
Navštivte také: Problemas de la democracia en Bolivia, Ecuador y Perú
Navštivte také: How can economic growth work for development of developing countries
Navštivte také: Soutěž o nejlepší studentskou práci
Navštivte také: Soutěže pro mladé vědecké pracovníky s titulem Ph.D
Navštivte také: Zimní škola rozvojové spolupráce
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Asie
Navštivte také: 6th Scientific Conference of Institute of Tropics and Subtropics, 2012
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma LAM
Navštivte také: Rio
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Afrika
Navštivte také: Viva Africa - Call for papers
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Rozvoj a chudoba
Navštivte také: Instability in Southeast Asia
Navštivte také: CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE STUDENTSKÝCH PRACÍ - V OBORECH AFRICKÁ A LATINSKOAMERICKÁ STUDIA
Navštivte také: Professor Joanne Sharp - The challenges of participatory research
Navštivte také: Listopadový afrikanistický týden
Připravované akce

Přesunout kategorii Připravované akce do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Připravované akce

 

Nový podkategorie Připravované akce

 

Připravované akce

PŘEHLED CHYSTANÝCH SEMINÁŘŮ A KONFERENCÍ DO KONCE PROJEKTU


Univerzita Palackého v Olomouci

1.

Co: Seminář prof. Barša z ÚMV na téma Globalizace
Kde: Katedřa rozvojových studíí, na PřF UPOL na adrese tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, učebna LP-2006
Kdy: 31.10. 2013 od 13:15 do 14:45

2.

Co: Sminář dr. Skalník na téma Antropologie
Kde: Katedřa rozvojových studíí, na PřF UPOL na adrese tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, učebna LP-5007
Kdy: 6.11. 2013 od 15:00 do 16:30 


Univerzita Hradec Králové

1.

Co: Seminář s Davidem Altmanem
Kde: Adalbertinum salónek č. 70, třída ČSA 300, Hradec Králové
Kdy: - 17. - 18. 10. 2013 (1. den od 9:00 do 12:00; 2. den od 13:30 do 16:30)

2.

Co: Soutěž o nejlepší práci s tematikou společenskovědního výzkumu mimoevropských oblastí – finále vítězů
Kde: Adalbertinum, třída ČSA 300, Hradec Králové
Kdy: 22. - 23. 10. 2013 (1. den od 16:20; 2. den od 9:00)

3.

Co: Seminář s Flavií Freidenberg
Kde: FF UHK, dne 24. 10. 2013 v místnosti B10  a 25. 10. 2013 v místnosti B9
Kdy: 24. - 25. 10. 2013 (1. den od 9:00 do 12:00; 2. den od 13:30 do 16:30)

4.

Co: Přednáška prof. Barši na téma Globalizace
Kde: budova E, místnost IDV1
Kdy: 30. 10. 2013 od 15:30 hod

5.

Co: Seminář s Patrickem Chabalem
Kde: budova FF UHK (místnost bude upřesněna)
Kdy: první týden v listopadu (bude upřesněno)

6.

Co: Seminář na téma: Africké politické strany
Kde: budova FF UHK (místnost bude upřesněna)
Kdy: první týden v prosinci (bude upřesněno)

 

FoRS

1.

Co: Mezinárodní konference Humanitární kongres
Kde:Regionální centrum Olomouc s.r.o.,  Jeremenkova 40B, Olomouc
Kdy: 11. 10. 2013

 

MUP

1.

Co: Seminář: Asia from the Perspective of Humanities
Kde: MUP, Prokopova 16, Praha
Kdy: 7. 11. 2013 od 16:00

2.

Co: Mezinárodní konference Connecting Southeast Asia and the Worls: Cultural, Historical and Political Ties
Kde: MUP, Prokopova 16, Praha
Kdy: 8. 11. 2013 od 9:30


ÚMV

1.

Co: Mezinárodní konference: Mimo Sever a Jih: Rozumět globálním nerovnostem a rozmanitosti
Kde: v prostorách Černínského paláce, budově Ministerstva zahraničních věcí ČR, Loretánské nám. 5/101, Praha 1 - Hradčany
Kdy: 14. 1. 2014