RESAREAS
Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
The Cooperation Network for Research of the Non-European Areas
Navštivte také: Professor Carsten Q. Schneider - The Challenges of Qualitative Comparative Analysis
Navštivte také: Southeast Asia from the Perspective of Humanities & 5th Prague Conference on Southeast Asian Studies Connecting Southeast Asia and the World: Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: prof. Flavie Freidenberg - Komparace politických systémů: Problémy demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Soutěž o nejlepší práci s tematikou společenskovědního výzkumu mimoevropských oblastí – finále vítězů
Navštivte také: prof. David Altman: Stav demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Využití nových technologií v praxi humanitárního pracovníka
Navštivte také: Marnost nad marnost? Možnosti a limity rozvojovej pomoci
Navštivte také: Global Political Economy and Ecology
Navštivte také: Mimo Sever a Jih - Rozumet globalnim nerovnostem a rozmanitosti
Navštivte také: Humanitární kongres Olomouc 2013
Navštivte také: Hrazenou odbornou stáž pro Ph.D. studenty/studentky
Navštivte také: Connecting Southeast Asia and the World:  Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: Reflexe nezápadního politického myšlení
Navštivte také: Provincialising Europe: Postcolonial Theory in Political Science and International Relations
Navštivte také: Arabské revoluce: demokratické výzvy a geopolitické dopady
Navštivte také: Problemas de la democracia en Bolivia, Ecuador y Perú
Navštivte také: How can economic growth work for development of developing countries
Navštivte také: Soutěž o nejlepší studentskou práci
Navštivte také: Soutěže pro mladé vědecké pracovníky s titulem Ph.D
Navštivte také: Zimní škola rozvojové spolupráce
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Asie
Navštivte také: 6th Scientific Conference of Institute of Tropics and Subtropics, 2012
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma LAM
Navštivte také: Rio
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Afrika
Navštivte také: Viva Africa - Call for papers
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Rozvoj a chudoba
Navštivte také: Instability in Southeast Asia
Navštivte také: CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE STUDENTSKÝCH PRACÍ - V OBORECH AFRICKÁ A LATINSKOAMERICKÁ STUDIA
Navštivte také: Professor Joanne Sharp - The challenges of participatory research
Navštivte také: Listopadový afrikanistický týden
Rozvojová studia

Přesunout kategorii Rozvojová studia do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Rozvojová studia

 

Nový podkategorie Rozvojová studia

 

Rozvojová studia

Rozvojová studia se zabývají zejména společenskými problémy v tzv. rozvojových zemích.  Záběr rozvojových studií, která se začala rozvíjet v 60. letech 20. století ve Velké Británii a následně v západní Evropě, se odvíjí od šíře chápání rozvoje a s ním souvisejícího vnímání chudoby. V regionu střední a východní Evropy byl tento obor jako jeden z prvních založen právě v České republice - na Univerzitě Palackého v Olomouci a to v roce 2003. Katedra rozvojových studií byla založena roku 2007.

Cílem studijního oboru Mezinárodní rozvojová studia je připravit odborníky v oblasti rozvojové politiky a praxe. Absolventi studijního oboru získají hluboké znalosti geografie rozvojových regionů, široké znalosti společenských věd a specializované znalosti rozvojové problematiky. Díky praktickým dovednostem dokážou absolventi získané znalosti aplikovat v praxi, a působit tak v českých i mezinárodních vládních a nevládních institucích, které se zabývají rozvojovou problematikou.

FoRS – České fórum pro rozvojovou spolupráci – je platformou českých nevládních neziskových organizací (NNO) a dalších neziskových subjektů, které se zabývají rozvojovou spoluprací, rozvojovým vzděláváním a humanitární pomocí. Platforma FoRS byla založena patnácti NNO v roce 2002. V roce 2010 již představovala 37 členských a 10 pozorovatelských organizací, v současné době sestává z 36 členských organizací a 15 pozorovatelských organizací. Organizace ve FoRS sdílejí společný zájem prosazovat vyšší relevanci a efektivnost české i mezinárodní zahraniční rozvojové spolupráce a zvyšovat její pozitivní dopady pro obyvatele rozvojových a transformujících se zemí. Hlavním úkolem FoRS je zastupování společných zájmů členů a posilování spolupráce a vztahů mezi státními institucemi v ČR i EU a nevládními organizacemi na poli rozvojové spolupráce.

Katedra rozvojových studií UP v Olomouci a FoRS jsou garantem Fóra pro rozvojová studia v rámci projektu RESAREAS.

Projekt RESAREAS má za cíl vytvořit odbornou platformu nejen českých a zahraničních akademických a výzkumných institucí, ale i soukromého a neziskového sektoru, kteří hrají na poli rozvoje a rozvojové spolupráce významnou roli. Vytvořením sítě propojující všechny tři aktéry (akademický, soukromý a neziskový) poskytne nové příležitosti, větší efektivnost a koherenci na poli rozvojové spolupráce.

Podkategorie:

Newsletter_RS

Články v kategorii:

Počet: 1 Velikost stránky:
Název / Anotace Datum vydání
04.01.2013
Počet: 1 Velikost stránky: