RESAREAS
Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
The Cooperation Network for Research of the Non-European Areas
Navštivte také: Professor Carsten Q. Schneider - The Challenges of Qualitative Comparative Analysis
Navštivte také: Southeast Asia from the Perspective of Humanities & 5th Prague Conference on Southeast Asian Studies Connecting Southeast Asia and the World: Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: prof. Flavie Freidenberg - Komparace politických systémů: Problémy demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Soutěž o nejlepší práci s tematikou společenskovědního výzkumu mimoevropských oblastí – finále vítězů
Navštivte také: prof. David Altman: Stav demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Využití nových technologií v praxi humanitárního pracovníka
Navštivte také: Marnost nad marnost? Možnosti a limity rozvojovej pomoci
Navštivte také: Global Political Economy and Ecology
Navštivte také: Mimo Sever a Jih - Rozumet globalnim nerovnostem a rozmanitosti
Navštivte také: Humanitární kongres Olomouc 2013
Navštivte také: Hrazenou odbornou stáž pro Ph.D. studenty/studentky
Navštivte také: Connecting Southeast Asia and the World:  Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: Reflexe nezápadního politického myšlení
Navštivte také: Provincialising Europe: Postcolonial Theory in Political Science and International Relations
Navštivte také: Arabské revoluce: demokratické výzvy a geopolitické dopady
Navštivte také: Problemas de la democracia en Bolivia, Ecuador y Perú
Navštivte také: How can economic growth work for development of developing countries
Navštivte také: Soutěž o nejlepší studentskou práci
Navštivte také: Soutěže pro mladé vědecké pracovníky s titulem Ph.D
Navštivte také: Zimní škola rozvojové spolupráce
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Asie
Navštivte také: 6th Scientific Conference of Institute of Tropics and Subtropics, 2012
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma LAM
Navštivte také: Rio
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Afrika
Navštivte také: Viva Africa - Call for papers
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Rozvoj a chudoba
Navštivte také: Instability in Southeast Asia
Navštivte také: CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE STUDENTSKÝCH PRACÍ - V OBORECH AFRICKÁ A LATINSKOAMERICKÁ STUDIA
Navštivte také: Professor Joanne Sharp - The challenges of participatory research
Navštivte také: Listopadový afrikanistický týden
Teorie a metodologie

Přesunout kategorii Teorie a metodologie do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Teorie a metodologie

 

Nový podkategorie Teorie a metodologie

 

Teorie a metodologie

Cílem teoreticko-metodologického týmu je zvýšit kvalitu vědeckých výstupů a výuky prostřednictvím sdílení znalostí teorií a teoretických konceptů a metodologií relevantních pro výzkum MEO a posilování kompetencí pro jejich využití nejen v terénním výzkumu v Africe, Asii a Latinské Americe, ale také ve vysokoškolské výuce a průpravě studentů a studentek všech stupňů studia. Dalším významným tématem, které je ve výzkumu teritoriálních studií a rozvojových studií zanedbáváno, je reflexe vlastních teorií a metodologie jako nezbytné epistemologické součásti validního sociálněvědního výzkumu v kulturně odlišných kontextech.

 

Teoreticko-metodologický tým se skládá ze tří pracovních skupin:
 

Teorie pro studium globálního Jihu

Skupina Teorie nabízí teritoriálním a rozvojovým studiím zaměření na dva póly: politickoekonomický a kulturní, konkrétně pak na globální politickou ekonomii (včetně globální politické ekologie) a postkoloniální studia (včetně post-rozvojových studií). Průřezově klade důraz na kulturní citlivost, gender a životní prostředí.

 Kontakt: Ondřej Horký, horky@iir.cz

 

Metodologie pro studium mimoevropských teritorií

Cílem metodologického pilíře bude sdílet znalosti a zkušenosti s metodologiemi, zvláště pak kvalitativními v návaznosti na metodologickou publikaci Jak zkoumat politiku, doplněnou o participativní metody výzkumu, které stávající publikace a kompetence konsorcia nepokrývají a které jsou obzvláště relevantní pro výzkum rozvoje a mimoevropských regionů a o kvantitativní metodologie.

 Kontakt: Vít Beneš, benes@iir.cz

 

Reflexe nezápadního myšlení o politice

Pracovní skupina Reflexe oslovuje odborníky a odbornice, které se zabývají politickým myšlením v Africe, Asii a Latinské Americe, s cílem ukázat jak na jeho propojení s hlavním proudem západního myšlení, tak i na svébytnost, jíž se od hlavního proudu odlišuje.

Kontakt: Šárka Moravcová, moravcova@iir.cz