RESAREAS
Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
The Cooperation Network for Research of the Non-European Areas
Soutěž o nejlepší práci > Vyhlášení výsledků soutěží

Přesunout kategorii Vyhlášení výsledků soutěží do jiné kategorie

Nový článek v kategorii Vyhlášení výsledků soutěží

 

Nový podkategorie Vyhlášení výsledků soutěží

 

Vyhlášení výsledků soutěží

Soutěže o nejlepší práci s tematikou společenskovědního výzkumu mimoevropských oblastí - finále vítězů

 

 

Ve dnech 22. a 23. října proběhlo v Hradci Králové v rámci projektu RESAREAS finále vítězů soutěže o nejlepší práci s tematikou společenskovědního výzkumu mimoevropských oblastí.

 

Výsledky kategorie mladých vědeckých pracovníků s titulem Ph.D.

1. místo: PhDr. Kateřina Werkman, Ph.D., MRes. – soutěžní práce: Seeking community reconcilliation through traditional practice. The Sierra Leonean example

2. místo: Mgr. Michala Škrábová, Ph.D. – soutěžní práce: Komparace interkulturní kompetence českých a japonských vysokoškolských studentů

3. místo (dělené): Mgr. Erik Siegl, Ph.D. – soutěžní práce: Islám versus modernizace? Pohled Turguta Özala na náboženství, sekularismus a rozvoj a Mgr. Petra Měšťánková, Ph.D. – soutěžní práce: Přechod k demokracii v Mexiku

 

Výsledky kategorie studentských prací

1. místo: Mgr. Barbora Vališková  – soutěžní práce: Indiánská mobilizace v kontextu energetické a těžební politiky vybraných států

2. místo: Mgr. Lada Homutová  – soutěžní práce: Development and Changes of the Communist Party of Vietnam

3. místo (dělené)
Mgr. Jan Daniel – soutěžní práce: Teritoriální vládnutí nestátních ozbrojených aktérů
Mgr. Veronika Korčeková, M.A. – soutěžní práce: Sustainable mountain tourism as a factor of local development: The case study of Tajikistan

Čestné uznání bylo uděleno Bc. Magdaléně Jochcové za soutěžní práci Sledování projektu podpory nepálských dětí na dálku.

 

Všem oceněným srdečně blahopřejeme!!!

 

Fotogalerie