RESAREAS
Síť spolupráce při výzkumu mimoevropských oblastí
The Cooperation Network for Research of the Non-European Areas
Navštivte také: Professor Carsten Q. Schneider - The Challenges of Qualitative Comparative Analysis
Navštivte také: Southeast Asia from the Perspective of Humanities & 5th Prague Conference on Southeast Asian Studies Connecting Southeast Asia and the World: Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: prof. Flavie Freidenberg - Komparace politických systémů: Problémy demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Soutěž o nejlepší práci s tematikou společenskovědního výzkumu mimoevropských oblastí – finále vítězů
Navštivte také: prof. David Altman: Stav demokracie v Latinské Americe
Navštivte také: Využití nových technologií v praxi humanitárního pracovníka
Navštivte také: Marnost nad marnost? Možnosti a limity rozvojovej pomoci
Navštivte také: Global Political Economy and Ecology
Navštivte také: Mimo Sever a Jih - Rozumet globalnim nerovnostem a rozmanitosti
Navštivte také: Humanitární kongres Olomouc 2013
Navštivte také: Hrazenou odbornou stáž pro Ph.D. studenty/studentky
Navštivte také: Connecting Southeast Asia and the World:  Cultural, Historical and Political Ties
Navštivte také: Reflexe nezápadního politického myšlení
Navštivte také: Provincialising Europe: Postcolonial Theory in Political Science and International Relations
Navštivte také: Arabské revoluce: demokratické výzvy a geopolitické dopady
Navštivte také: Problemas de la democracia en Bolivia, Ecuador y Perú
Navštivte také: How can economic growth work for development of developing countries
Navštivte také: Soutěž o nejlepší studentskou práci
Navštivte také: Soutěže pro mladé vědecké pracovníky s titulem Ph.D
Navštivte také: Zimní škola rozvojové spolupráce
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Asie
Navštivte také: 6th Scientific Conference of Institute of Tropics and Subtropics, 2012
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma LAM
Navštivte také: Rio
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Afrika
Navštivte také: Viva Africa - Call for papers
Navštivte také: Mezinárodní politika: téma Rozvoj a chudoba
Navštivte také: Instability in Southeast Asia
Navštivte také: CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE STUDENTSKÝCH PRACÍ - V OBORECH AFRICKÁ A LATINSKOAMERICKÁ STUDIA
Navštivte také: Professor Joanne Sharp - The challenges of participatory research
Navštivte také: Listopadový afrikanistický týden

Představení projektu

Světový vývoj v posledních dvou desetiletích neustále více ovlivňují problémy mimoevropských oblastí Afriky, Asie a Latinské Ameriky (dále jen MEO), které mají obrovský dopad na politické, ekonomické a bezpečnostní problémy západního světa. Globalizace politiky a ekonomiky, proces revolucí a demokratizace v MEO, otázky bezpečnosti a boje s terorismem se dnes stávají dominantními tématy zahraničních výzkumů. V České republice je výzkum MEO rozptýlen do nejrůznějších vzdělávacích a vědecko-výzkumných institucí, kde jednotliví badatelé řeší konkrétně zaměřené výzkumy. Projekt RESAREAS se proto zaměřuje na cílové skupiny akademických a odborných pracovníků, kteří vyučují, provádějí výzkumy či se jiným způsobem angažují v oblastech MEO, studenty vyšších odborných a vysokých škol.

 

Hlavní cíle projektu

Cílem tohoto projektu je vytvoření otevřené sítě spolupráce pro výzkum MEO, která umožní propojení a kooperaci předních českých a zahraničních odborníků, realizaci společných projektů a platforem pro předávání informací z teorie a praxe, a to i neakademické sféře. Tohoto cíle bude dosaženo za pomoci společných projektů a komunikačních platforem pro předávání informací, organizace seminářů a konferencí, používání společných databází, elektronizací existující literatury týkají se oblastí MEO, realizace zahraničních pobytů a vytvoření kontaktního místa RESAREAS na katedře politologie v Hradci Králové. Dosaženým cílem bude fungující síť spolupráce ve výzkumu MEO, která bude sdružovat nejen partnery projektu, ale i další přední české a zahraniční odborníky. Cílem projektu je dosažení vyšší efektivity v oblasti vědy a výzkumu (pomocí společných projektů, koordinace výzkumu, posílení odborných kompetencí a soft skills cílových skupin, oborových audioslovníků, databází, komunikační platformy) a oboustranné přenášení informací mezi teorií a praxí (zejména prolnutí terciární a vědecko-výzkumné sféry, teoretických poznatků s praxí).

 

V rámci sítě bylo vytvořeno pět výzkumných týmů:

1. Teoreticko-metodologické problémy výzkumu MEO (garant: Ústav mezinárodních vztahů)
2. Africký tým (garant: Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové)
3. Asijský tým (garant: Metropolitní univerzita Praha a Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)
4. Latinskoamerický tým (garant: Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové) a
5. Rozvojová studia (garant: Přírodověděcká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci a sdružení FoRS).